Privacy statement

Privacy Statement The Feedback Company B.V.

Dit Privacy Statement is opgesteld op 01-05-2018.

Deze verklaring is voor u, als consument, van belang indien u gebruik maakt van de service van Feedbackcompany.com.

Algemeen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wetgeving heeft een organisatie zoals ons die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft U als consument waarvan de persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen bepaalde rechten.

Wat doet Feedbackcompany.com?

Feedbackcompany.com is een dienst van Feedback Company waarmee online beoordelingsgegevens worden verzameld. Verder biedt Feedback Company een verzekeringsdienst (‘Buysmart’) aan.

Bent u consument bij een bedrijf dat gebruik maakt van Feedbackcompany.com dan bent u Betrokkene. Het bedrijf waarbij u een product heeft aangeschaft kan u vragen om een beoordeling te schrijven over hun dienstverlening. Indien u gehoor geeft aan dit verzoek zult u enkele persoonsgegevens moeten achterlaten op de website van Feedbackcompany.com. De verstrekking van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarden om een beoordeling te kunnen schrijven. Uw toestemming is dan ook de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat is het doel van Feedbackcompany.com?

Het doel van Feedbackcompany.com is om bedrijven de mogelijkheid te bieden tot het verzamelen van beoordelingen. Met deze waardevolle input kunnen bedrijven interne processen verbeteren en zich beter aanpassen aan de verwachtingen van de klant. Het uiteindelijke doel is om de klanttevredenheid op termijn te laten stijgen. Feedback Company gelooft in transparantie. Transparantie is volgens ons cruciaal in de moderne wereld. Cruciaal voor bedrijven, consumenten én de wisselwerking tussen beiden. Transparantie zorgt voor betrouwbaarheid en heeft direct invloed op het besluit om een aankoop te doen. Om te kunnen beoordelen of een bedrijf betrouwbaar is, hechten consumenten veel waarde aan de mening van anderen. Online beoordeling zijn daarom de perfecte manier om betrouwbaarheid uit te stralen.

Aangezien consument en bedrijf grote waarden hechten aan deze beoordelingen zal Feedback Company, zolang het bedrijf waar u uw beoordeling over schrijft is aangesloten bij Feedback Company, uw persoonsgegevens bewaren. Dit is noodzakelijk omdat anders uw beoordeling verloren zal gaan. Indien deze noodzakelijkheid vervalt zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens kunnen van u als Betrokkene worden vastgelegd?

 • Uw naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam) waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent voor u zelf en voor het bedrijf waar u een aankoop heeft gedaan;
 • Een (zakelijk) e-mail adres waarop u benaderbaar bent;
 • Het IP-adres waarvandaan u de beoordeling schrijft;
 • Uw aankoopgeschiedenis betreffende product(en) die u bij het bedrijf heeft aangeschaft.

Wij gebruiken externe bedrijven voor de technische uitvoering van Feedbackcompany.com en onze diensten. Deze bedrijven zijn verwerker voor de persoonsgegevens waarvan wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn en dienen dan ook uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te handelen. De verwerkers hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.

Hoe zit het met de veiligheid van uw (privacy) gegevens?

 • Alle gegevens worden versleuteld verzonden (HTTPS/SSL);
 • Er worden niet meer persoonsgegevens vastgelegd dan voor de uitvoering van het doel noodzakelijk;
 • Er wordt door de Verwerkers al het mogelijke gedaan om oneigenlijke toegang tot het systeem, de applicatie of delen daarvan te voorkomen. Afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomsten tussen de verschillende partijen;
 • De gegevens worden opgeslagen in een Nederlands datacenter bij hostingprovider True B.V. True B.V. is ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd en beschikt over ISAE 3402 type I en type II. De Verwerker behoudt zich overigens wel het recht voor om op grond van de van toepassing zijnde verordening (AVG) de gegevens te verwerken in andere landen binnen de Europese Unie;
 • Feedback Company heeft een strikt intern beleid voor medewerkers met betrekking tot informatiegegevensbeveiliging;
 • Feedback Company heeft (interne) protocollen voor incident management en datalekken.

Welke rechten heeft u als Betrokkene?

Door de Algemene verordening gegevensbescherming hebben betrokkene uitgebreide mogelijkheden om voor zichzelf op te komen in het geval dat

hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder volgt een overzicht met rechten die u kunt uitoefenen door de AVG:

 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht op vergetelheid: het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op inzage: het recht om de persoonsgegeven die van u verwerkt worden in te zien;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegeven die van u verwerkt worden aan te passen. Ook heeft u het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u gebruik willen maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u een gemotiveerd verzoek sturen naar onze support-afdeling: privacy@feedbackcompany.com.

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst reageren op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u hierover inlichten.

Wanneer wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek hierover inlichten. Wij zullen u meedelen waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven en u informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van dit Privacy Statement geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de herziene versie op Feedbackcompany.com is geplaatst.

Contact

Vragen omtrent deze verklaring kunt u richten aan privacy@feedbackcompany.com.