Reviews

Van Toog

7.1 / 10
55 beoordelingen
Schrijf beoordeling

75% van de klanten beveelt dit bedrijf aan.

G. Glas

1/10

Slecht. Van Toog is niet zelf de uitvoerder, maar besteedt de uitvoering van de werkzaamheden uit aan onderaannemers. Dit stond destijds niet op de website (wel in het contract). Wij kregen te maken met een onderaannemer (aannemingsbedrijf Troost) die er na zeker 15 keer 'behandeling' van de kelder niet in slaagde de kelder dicht te krijgen. Van Toog heeft achteraf erkend dat dit bedrijf onvoldoende functioneerde en de samenwerking met dit bedrijf verbroken, maar toen waren wij al anderhalf jaar verder. Vervolgens werd ons een nieuwe offerte gedaan die ruim anderhalf keer zo hoog lag als de oorspronkelijk (3200 euro ipv de oorspronkelijke 1900 euro). Deze offerte kwam van een andere onderaannemer.
Hier zijn wij niet mee akkoord gegaan: wij zijn 2 jaar geleden een contract aangegaan met van Toog, dus is ons inziens van Toog verantwoordelijk voor de correcte uitvoering . Van Toog stelde hierop dat wij maar verhaal moesten halen bij de (eerste) onderaannemer. Dit accepteerden wij niet om voornoemde reden. Hierop bood van Toog aan de klus dan te laten klaren voor 2400 euro. Ook dit vonden wij niet acceptabel na alle ellende van de afgelopen anderhalf jaar: de kelder is inmiddels geheel onbruikbaar, wij hebben extra kosten gemaakt voor het verven en herinrichten van het geheel (toen de zaak toch enkele weken droog leek te blijven). Bovenal vonden wij dat van Toog zich op een vervelende manier onder de verantwoordelijkheid probeerde uit te draaien. Het was vooral dit feit en niet zozeer de hoogte van de bedragen die ons in verkeerde keelgat schoten. Omdat van Toog de poot stijf hield hebben wij juridische bijstand gevraagd. Onze jurist vond dat wij geheel in ons recht stonden. Door de jurist is van Toog gevorderd het oorspronkelijke contract uit te voeren. Van Toog heeft dit geweigerd en -
na nog wat heen en weer - inmiddels ook het oorspronkelijke schikkingsvoorstel van 2400 euro ingetrokken("omdat zowel wij als een alternatieve uitvoerder het voor deze klant toch nooit goed kunnen doen"). Dit laatste is een wel heel vreemde bewering. Het enige dat wij willen is een dichte kelder. Van TOog is zijn belofte niet nagekomen. Wij zijn een overeenkomst aangegaan die door van Toog niet is nagekomen.
Voor de goede orde: Van Toog garandeerde destijds op de website een kelder die 30 jaar dicht blijft en maakte destijds op de website geen melding van onderaannemers die de feitelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering zouden hebben (dit is inmiddels veranderd). Na 2 jaar constateren wij dat de werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van van Toog plaats hebben gevonden tot geen enkel resultaat hebben geleid.

Sterke punten

Eigenlijk geen

Reactie Van Toog:

De complexiteit van deze kelderreparatie ligt iets genuanceerder dan de recensieschrijver beweert.
Op basis van de communicatie vanuit Van Toog en de informatie in de prijsopgave (offerte) wordt een eventuele overeenkomst aangegaan met een andere partij dan Van toog.
Los van bovenstaande constatering heeft u niet voldaan aan de voorwaarde die voortvloeien uit de prijsopgave (offerte). Zowel de aanbetaling als de betaling zijn nooit gedaan door u, iets wat wel een verplichting is. Dat is een gegronde reden om de overeenkomst die is aangegaan te ontbinden.
Intern zal deze kelderreparatie nogmaals uitgezocht worden.


Score voor Van Toog: 0.5/5
Zou u dit bedrijf aanbevelen? Nee
Geslacht: man
Leeftijd: 63
Afgenomen dienst: waterdicht maken van kelder