Je feedback over Tritel.nl
1/2
Beschrijf hier kort uw ervaringen met Tritel?
Kwaliteit van het advies
Bent u goed voorgelicht door Tritel? Beschikte uw Account Manager over voldoende telecomkennis en expertise?Zijn de afspraken goed nagekomen?
Sterke punten Tritel
Wat vind u uitgesproken sterke punten van de Tritel telecom dienstverlening?
Verbeterpunten of tips voor Tritel
Heeft u verbeterpunten of tips voor dit bedrijf zodat Tritel hun dienstverlening kunnen verbeteren?
Communicatie tijdens levering
Bent u gedurende de levering goed geïnformeerd door uw project manager?Hoe heeft u de communicatie gedurende de levering ervaring?
Kwaliteit van oplevering
Hoe heeft u de oplevering ervaren?Is de afgesproken oplevertermijn gehaald?Zijn er goede project afspraken gemaakt?Is de levering in brede zin soepel verlopen?
Kwaliteit van telecomdiensten
Hoe ervaart u de betrouwbaarheid en stabiliteit van uw telecom dienst?Voldoet de functionaliteit van uw dienst aan de verwachtingen?Voldoet de dienst in brede zin aan uw verwachtingen?
Beveelt u dit bedrijf aan
Ja
Nee
Ervaring met support
Voldoet de kwaliteit van de support afdeling aan uw verwachting?Worden uw vragen,opmerkingen en problemen goed en professioneel opgepakt? Worden deze punten snel genoeg opgelost?
Bereikbaarheid support
Hoe is de bereikbaarheid van de Tritel support desk? Moet u lang wachten?Wordt u snel en correct geholpen?
Kwaliteit van facturatie
Hoe ervaart u de Tritel facturatie?Vindt u de Tritel factuur overzichtelijk?Indien u alleen mobiel afneemt dan kunt u de vraag lezen: hoe ervaart u de facturatie van bijv. Telfort, Vodafone of KPN?
Eindoordeel
Je feedback over Tritel.nl
2/2
Uw gegevens
Uw naam / bedrijfsnaam:
E-mailadres:
Geslacht:
man
vrouw
Contact Email
2e contact Email