Uw feedback over de trainingen bij het NCZ
1/2
Beschrijf hier uw ervaring met NCZ
Wat vond u van het niveau van de bijeenkomst
Is de inhoud bruikbaar voor in de praktijk?
Sluit de bijeenkomst aan bij uw verwachtingen?
Hoe was de deskundigheid van de gespreksleider?
In het geval van meerdere sprekers dan graag een gemiddelde.
Hoe was de presentatie van de gespreksleider?
In het geval van meerdere sprekers dan graag een gemiddelde.
Hoe was de communicatie van de gespreksleider met de deelnemers?
In het geval van meerdere sprekers dan graag een gemiddelde.
Hoe heeft u de sfeer ervaren?
Heeft u verbeterpunten of tips?
Kunt u aangeven wat voor u verbeterpunten zijn voor de training/trainer of organisatie?
Zou u de bijeenkomst aanbevelen?
Ja
Nee
Eindoordeel
Uw feedback over de trainingen bij het NCZ
2/2
Uw gegevens
Publiceer
Publiceer op naam
Anoniem
NCZ
E-mailadres:
Leeftijd:
Geslacht:
man
vrouw
Afgenomen training:
Contact Email
2e contact Email