Reviews

7.9 / 10
544 beoordelingen
Schrijf beoordeling

Lemstra

9/10

We hebben bij de fa. Kemkens zowel zonnepanelen als een hybride CV ketel besteld. Voor beide systemen was een dakdoorvoer noodzakelijk met een specifieke kabel.
Op mijn simple vraag of ze bij de aanleg van zonnepanelen ook alvast niet de draad konden trekken voor de hybride CV die in Januari 2023 wordt geinstalleerd ontstond verwarrring. De afdeling 'solar' van Kemkens en de afdeling CV's hebben bljkbaar onderling geen goede communicatie. Het is uiteindelijk wel geregeld door een electricien maar de onderlinge communicatie had beter gekund.

Kunt u dit toelichten? Waarom zou u zonnepanelen van Kemkens wel/niet aanbevelen?

Zeer deskundige monteurs die de panelen kwamen leggen

Welke van de hieronder getoonde aspecten waren voor u doorslaggevend in uw keuze voor een leverancier van zonnepanelen? Kies max 3 antwoorden

Persoonlijk advies, Betrouwbaarheid van de leverancier, Kennis en vakmanschap

Wat viel u in positieve zin op?

Nooit eerder meegemaakt dat monteurs geen tijd hadden voor koffie noch lunch maar bleven doorwerken. Het waren hardwerkende Polen, uiterst vriendelijkk en bekwaam.


Score voor Kemkens Zonnepanelen: 4.5/5