Uw feedback over Kemkens
1/2
Hoe waarschijnlijk is het dat u CV-ketels van Kemkens aanbeveelt bij familie, vrienden of collega's? Schaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot en met 10 (zeer waarschijnlijk)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kunt u dit toelichten? Waarom zou u Kemkens wel/niet aanbevelen?
Welke van de hiernaast getoonde aspecten waren voor u doorslaggevend in uw keuze voor een leverancier van uw CV-Ketel? Kies max 3 antwoorden
Hoeveel moeite heeft u moeten doen om uw CV-Ketel besteld en geïnstalleerd te krijgen? Schaal van 1 (zeer weinig moeite) tot en met 5 (zeer veel moeite)
1
2
3
4
5
Kunt u dit toelichten?
Duidelijkheid van de verstrekte informatie
Nakomen van afspraken
Kennis en professionaliteit
Vriendelijkheid van de medewerkers van Kemkens
Bekwaamheid van de monteurs van Kemkens
Uitleg die u kreeg over installatie/onderhoud
Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u over de levering en installatie van uw CV-Ketel door Kemkens?
Wat vond u goed gaan?
Welke tips of suggesties heeft u nog voor Kemkens?
Uw feedback over Kemkens
2/2
Uw gegevens
Publiceer
Publiceer op naam
Anoniem
Uw naam / bedrijfsnaam:
E-mailadres:
Woonplaats
Land
Geslacht:
man
vrouw
Contact Email
2e contact Email