Uw feedback over enie.nl
1/2
Beschrijf hier je ervaring met enie.nl
Advies
Wat vond je van het advies van enie.nl?
Communicatie
Wat vind je van de communicatie in het algemeen van enie.nl, via telefoon en mail?
Medewerkers
Hoe vond je de medewerkers, klantvriendelijk? Duidelijk? Reactietijd? Beloftes nagekomen?
Offerte
Wat vond je van de offerte/voorstel van enie.nl, was dit duidelijk?
Deskundigheid
Wat vond je van de deskundigheid van enie.nl, genoeg kennis en informatie van medewerkers? Genoeg ervaring?
Resultaat
Wat vind je van het resultaat van de zonnepanelen op je dak?
Nazorg
Vind je de nazorg voldoende?
Sterke punten
Wat vind je sterke punten van enie.nl?
Verbeterpunten of tips
Heb je verbeterpunten of tips voor enie.nl?
Eindoordeel
Zou je enie.nl aanbevelen?
Ja
Nee
Uw feedback over enie.nl
2/2
Uw gegevens
Publiceer
Publiceer op naam
Anoniem
Uw naam / bedrijfsnaam
E-mailadres:
Geslacht:
man
vrouw
Contact Email
2e contact Email