samen zijn we trots op ons

Fair Data keurmerk

data pro code feedback company

verantwoord omgaan met data

MOA Fair Data

Met trots kunnen we mededelen dat wij aan de voorwaarden voldoen om het keurmerk Fair Data te mogen dragen. Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. Dit is hard nodig want uit Europees onderzoek blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens.

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is.

Daarnaast heeft de MOA de Fair Data Privacy Code opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Fair data by moa

Bezorgdheid neemt toe

Met trots kunnen we mededelen dat wij aan de voorwaarden voldoen om het keurmerk Fair Data te mogen dragen. Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Fair data

Transparant en ethisch

Feedback Company laat met dit keurmerk zien dat wij transparant en ethisch met data om gaan. Deze Fair Data companies zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie voor andere doeleinden gebruiken, dan waarvoor de consument die gegevens heeft verstrekt.

In gevallen dat het niet mogelijk is om die toestemming redelijker wijze te verkrijgen zal een Fair Data company de consument zo goed als mogelijk informeren over het gebruik van de verkregen informatie.

 

Integriteitscode

Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door marketing, insights en analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Het voeren van dit keurmerk op de uitingen van deze organisaties geeft aan dat zij werken volgens de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code.

Onderzoekorganisaties die lid zijn van de MOA hebben ook de door de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) in 2010 goedgekeurde integriteitscode ondertekend. Deze code is ook gepubliceerd in de Staatscourant en heeft een bindend karakter voor de onderzoekorganisaties en de onderzoekers die bij die onderzoekorganisaties werkzaam zijn. Alleen deze onderzoekorganisaties mogen het Fair Data logo voeren.