Wat is een medewerkers-tevredenheids-onderzoek?

Gepubliceerd op 31 augustus 2020

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een onderzoek dat afgenomen wordt onder het personeel van een organisatie. Dit onderzoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoeverre het personeel tevreden is over de organisatie waar zij werken. Arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving zijn bijvoorbeeld factoren die een rol spelen in de medewerkerstevredenheid. Het doel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is om in kaart te brengen wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen voor het bedrijf in kwestie. Hiermee kan bovendien de reputatie van het bedrijf verbeterd worden. 

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Hoe start je een medewerkers-tevredenheidsonderzoek?

Er zijn verschillende stappen voor het opzetten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieronder zal elke stap worden besproken.

Stap 1: Bepaal het doel en de onderzoeksonderwerpen

Tijdens de eerste stap wordt bepaald wat behaald moet worden en welke onderwerpen daarbij horen. Er zijn verschillende onderwerpen waar het personeel hun mening over kan geven zoals bijvoorbeeld cultuur, werksfeer en samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, bevlogenheid, communicatie en duurzame inzetbaarheid. Het wordt geadviseerd om in elk onderwerp een open vraag op te nemen, zodat de medewerker actief zelf ideeën of oplossingen ter verbetering van het onderwerp aandraagt.

Stap 2: Bepaal de onderzoeksmethode en de populatie ofwel doelgroep

Op basis van het opgestelde doel en de thema’s die aan bod zullen komen, wordt duidelijk om welke populatie het zal gaan en kan de onderzoeksmethode gekozen worden die het beste aansluit bij het onderzoek.  

Stap 3: Stel de vragen op

Belangrijk bij het opstellen van de vragen is dat de vragen objectief gesteld worden. Daarnaast is het van belang dat de vragenlijst niet te lang is, er open vragen gesteld worden en dat de gekozen onderwerpen om te zetten zijn in actiepunten.

Stap 4: Kondig het onderzoek aan

Communiceer van te voren naar medewerkers dat er een medewerkerstevredenheidsonderzoek aankomt. Geef daarnaast aan hoe wordt omgegaan met de resultaten en hoe wordt omgegaan met anonimiteit en de planning.

Stap 5: Uitvoering van het onderzoek

De vragenlijst wordt verspreid. Ondertussen kan in de gaten gehouden worden hoe de response van de vragenlijst is. Bij weinig response kan er een reminder gestuurd worden.

Stap 6: Analyse van de resultaten

Nadat het onderzoek is afgenomen worden de resultaten geanalyseerd. Op basis van de resultaten kan bekeken worden wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Betrek de medewerkers bij het doorvoeren van actiepunten omtrent verbetering.

Stap 7: Opvolging van het onderzoek

Het is van belang continu onderzoek te doen en dit niet eenmalig uit te voeren. Continu onderzoek heeft namelijk meer toegevoegde waarde.

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Wat levert een medewerkers-tevredenheidsonderzoek op?

Tevredenheid onder medewerkers zorgt voor een positief effect op de klanttevredenheid en levert hogere prestaties van het bedrijf op. Wanneer bedrijven correct omgaan met hun personeel, zal de betrokkenheid en klantgerichtheid toenemen. Dit resulteert in trouwe klanten en betere bedrijfsresultaten. Betere resultaten worden alleen bereikt door de juiste combinatie tussen medewerkers- én klanttevredenheid. Hierbij vormen de medewerkers de basis. Betrokken medewerkers en een volgende stijgende klanttevredenheid resulteren in een hoger rendement.

Kortom, levert een medewerkerstevredenheidsonderzoek een betere klanttevredenheid op. Een bedrijf met bevlogen medewerkers scoort over het algemeen een 10% hogere klanttevredenheid en ondervindt als gevolg een stijging van de omzet. Bovendien daalt het ziekteverzuim onder de medewerkers.

Wat kost een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

De kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben te maken met verschillende criteria:

  •       Het aantal medewerkers;
  •       Het aantal thema’s en frequenties van het onderzoek.
El-Louise Loor

El-Louise Loor

Junior marketeer

Sinds kort is El-Louise afgestudeerd aan de Hogere Hotelschool. Tijdens haar studie heeft zij haar interesse in marketing ontdekt. Met haar passie voor schrijven, draagt zij nu een bijdrage aan Feedback Company voor het schrijven van content.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

 

Wil jij net als 3.500+ ondernemers maandelijks handige tips, nieuws en nog meer onmisbare to do’s over reputatie, reviews en e-commerce ontvangen?