gecertificeerd

Data Pro Code Certified

data pro code feedback company

verantwoord omgaan met data

Data Pro Gecertificeerd

Feedback Company is opgenomen in het Data Pro register. In het register zijn bedrijven opgenomen die geslaagd zijn voor het Data Pro Certificate. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan de gedragscode Data Pro en op een verantwoorde manier omgaan met persoonsgegevens van klanten. De Data Pro Code is de eerste door de Autoriteit Persoonsgegevens erkende gedragscode en zet de standaard in de markt.

De Data Pro Code is een nadere uitwerking van de verplichtingen voor data processors (verwerkers) op grond van artikel 28 Avg en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. De Data Pro Code geeft concrete gedragsregels voor verwerkers. De kern daarvan vormen de informatieplichten voor de data processor en de verantwoording door middel van toezicht.

3 principes van de Data Pro Code

1. Het eerste principe is informatieverplichtingen. De data processor verleend informatie aa. zijn opdrachtgever over de beveiligingsmaatregelen die hij heeft genomen ten aanzien van zijn product of dienst. Dit verantwoordt de data processor in het Data Pro Statement.

2. Het tweede principe is toetsing en toezicht. Hierin wordt beslist of de data processor zich voldoende aan de Data Pro Code houdt om in het Data Pro register opgenomen te worden.

3. Tot slot is het laatste principe werking en aanpassing Dat Pro Code. De Data Pro Code wordt continu onder de loep genomen en geoptimaliseert. Er is een Data Pro Code College waar de code regelmatig in wordt geëvalueerd.

    Vragen over Data Pro Code?