Spelregels

Buy Smart

Onze spelregels

Feedback Company zal met haar support-afdeling elke zaak beoordelen en in behandeling nemen. Op het moment dat er een claim wordt gemeld zal er contact worden opgenomen met de dienst afnemer van Feedback Company (deze noemen wij; klant). Elke zaak wordt afzonderlijk beoordeeld, op het moment dat er een probleem voordoet bij de klant zal Feedback Company de klant hierop aanspreken of zelfs stappen ondernemen. Feedback Company is in haar recht om het account tijdelijk te blokkeren zolang de problemen niet zijn opgelost. Ook is Feedback Company in haar recht om het account te beëindigen bij herhaaldelijk (2 keer) wangedrag.

Aanleveren gegevens

Om een claim in behandeling te nemen moeten de ordergegevens bekend zijn bij Feedback Company. Maak je gebruik van een van onze automatische koppelingen dan heeft Feedback Company in de meeste gevallen al de benodigde gegevens in bezit. Mocht dit niet het geval zijn dan kan Feedback Company de benodigde gegevens opvragen.

Verzekerde Zaak

Alle materiële roerende zaken met een minimale aankoopprijs van € 50 per zaak (inclusief btw maar exclusief verzendkosten) die de Verzekerde nieuw heeft gekocht van de Verkoper tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, en die per post – onder de voorwaarde dat de verzending van de Verzekerde Zaak door tracking kan worden gevolgd – of met privévervoer aan de Verzekerde werden geleverd.

De volgende zaken zijn geen Verzekerde Zaak:

 • Levende dieren, voedsel of drank;
 • Nieuwe en gebruikte gemotoriseerde voertuigen;
 • Contant geld, reischeques, obligaties, aandelen, deelbewijzen en enige andere waardepapieren of verhandelbare instrumenten;
 • Vervoerbewijzen;
 • Toegangstickets of pasjes voor diverse evenementen zoals, maar niet beperkt tot, muziekconcerten, festivals, tentoonstellingen, sportevenementen, enz.;
 • Kostbaarheden waarvan de aankoopwaarde hoger is dan € 250
 • Digitale gegevens die worden weergegeven of gedownload op het internet (MP3, bestanden, foto’s, software, enz.);
 • Zaken die in een professionele of industriële context door de consument worden gebruikt;
 • Zaken die door de consument worden gekocht voor wederverkoop;
 • Zaken die door de consument worden gekocht op veilingwebsites;
 • Zaken die online worden aangekocht op een website waarop noch het adres, noch het ondernemingsnummer of enig equivalent identificatienummer van de Verkoper is vermeld; en
 • Namaakproducten waarvan het Verzekerde redelijkerwijs bekend was of behoorde te zijn dat deze nagemaakt zijn.

Een paar of een set wordt beschouwd als één enkele zaak.

Verzekeringnemer:

Feedback Company BV
Rivium Boulevard
2909 LK Capelle aan den IJssel

Uitsluitingen

Deze verzekeringsovereenkomst biedt geen dekking voor:

 • schade aan de Verzekerde Zaak in verband met opzettelijk wederrechtelijk handelen of nalaten. Onder opzet wordt ook verstaan: voorwaardelijk opzet.
 • Niet-Levering van de Verzekerde Zaak door een staking van de postdiensten of de vervoerder;
 • schade veroorzaakt door oorlog, oproer, opstand, rebellie, revolutie, terrorisme of overmacht;
 • schade veroorzaakt door een kernreactie of nucleaire straling;
 • alle verborgen gebreken of fabricagefouten van de Verzekerde Zaak;
 • schade als gevolg van verlies, letsel, schade of aansprakelijkheid die, direct of indirect, wordt geleden door een persoon of entiteit die op een van toepassing zijnde overheidslijst geregistreerd staat in verband met terrorisme, handel in verdovende middelen, mensenhandel, piraterij, massavernietigingswapens, georganiseerde misdaad, een kwaadaardige cyber activiteit of schendingen van mensenrechten.