Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Feedback Company

Feedback Company neemt de integriteit van dit systeem en de reviews serieus. We doen er alles aan om te garanderen dat reviews objectief en betrouwbaar zijn. Bij Feedback Company worden alle reviews handmatig gekeurd door een medewerker van Feedback Company om eventuele ernstige schade aan bedrijven of andere gebruikers te voorkomen, desalniettemin moeten reviews aan de Feedback Company standaarden voldoen:

 • U geeft uw eerlijke mening over uw persoonlijke ervaring met de betreffende organisatie waar u klant van bent.
 • U mag alleen bedrijven waar u klant van bent beoordelen. Op aanvraag van Feedback Company (wanneer dan ook) moet u kunnen aantonen dat u klant bent van het bedrijf waar u een oordeel over geeft. Eigenaren mogen zichzelf niet beoordelen. Medewerkers mogen ook geen oordeel geven over het bedrijf waar zij werken. Geef uw persoonlijke mening, en niet die van iemand anders. Baseer bijvoorbeeld uw beoordeling niet op die van uw vrienden of kennissen die een goede of slechte ervaring hebben. Het gaat echt om uw mening. Belangrijke informatie raakt namelijk zoek als iemand het tegen iemand anders vertelt (ruis), terwijl het de betreffende organisatie er juist om gaat wie deze ervaring heeft gehad en met deze informatie de dienstverlening wilt verbeteren.
 • Probeer een gedetailleerde beschrijving te geven. Hoe was uw ervaring met het bedrijf en waarom? Geef bijvoorbeeld aan wat u hebt gekocht of heeft afgenomen, hoe u bent geholpen, beschrijf de sfeer etc. Al deze informatie kan de review waardevol maken. Een beschrijving van slechts twee zinnen is veelal niet genoeg informatie om andere consumenten en de betreffende organisatie te helpen.
 • Reviews mogen niet bestaan uit bedreigingen, bevooroordeeld commentaar, haatzaaiende teksten of ander onfatsoenlijk taalgebruik zoals: beledigingen, kleineren, discrimineren of kwetsen. U dient het gebruik van dialect te voorkomen en algemeen beschaafd Nederlands te schrijven, zodat uw review voor iedereen duidelijk is.
 • Organisaties kunnen zich alleen verbeteren wanneer ze weten wat ze verkeerd doen. Dingen verzinnen, in algemeenheden praten zonder bewijsvoering, helpt niemand. Probeer daarom de hele situatie te verwoorden om een goed beeld te schetsen.
 • U gaat akkoord dat u niet iemand anders autoriseert of een poging doet om een ander persoon dan u de beoordeling te laten schrijven.
 • Uw beoordeling is altijd gekoppeld aan uw e-mailadres ter verificatie. Uw e-mailadres wordt altijd geheim gehouden, en kan alleen zichtbaar zijn voor het bedrijf dat uw beoordeling vraagt of waarover u een beoordeling doet en een gebruiker is van Feedback Company . Aangezien u klant bent (geweest) van dit bedrijf, is uw e-mailadres doorgaans bekend bij dit bedrijf. Naar aanleiding van een uw beoordeling kan er contact (per e-mail) met u worden gezocht door het betreffende bedrijf of Feedback Company .
 • Wanneer u gegevens invult bij ’voornaam’ en/of ’plaats’ worden deze zichtbaar op Feedback Company en getoond bij de review.
 • URL’s, HTML links, extreme hoeveelheden tekens en symbolen en reclame uitingen (prijzen, advertentieteksten, -foto of -film, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen) mogen niet in de review worden opgenomen.
 • U kunt maar een keer een beoordeling over een bedrijf geven per aankoop of afgenomen dienst, tenzij uw eerste oordeel een onvoldoende is geweest en het betreffende bedrijf na een geboden oplossing u vraagt om uw oordeel te daarom aan te passen. Bij herhaalaankopen kunt u eens in de 3 maanden een beoordeling geven.
 • De review mag de persoonlijke veiligheid van iemand en zijn of haar eigendommen niet bedreigen, misbruiken en/of kwetsen.
 • De review mag niet bestaan uit persoonlijke dreigementen of aanvallen naar het personeel van het betreffende bedrijf. Ook is het benoemen van persoonlijke gegevens aangaande het personeel van een desbetreffend bedrijf streng verboden.
 • Bij een onvoldoende, kritische beoordeling of klacht (een score tot en met 3 sterren), wordt de review de eerste zeven dagen niet gepubliceerd. De organisatie in kwestie krijgt de kans om op een eerlijke manier het probleem op te lossen.
 • Het is niet toegestaan om middels uw review kritiek te geven op de review van iemand anders.
 • Doordat u de review schrijft in opdracht van Feedback Company verkrijgt Feedback Company, naast u als schrijver, ook het auteursrecht.
 • Met deze review maakt u geen inbreuk op andermans rechten en u handelt met deze review niet onrechtmatig.
 • Feedback Company kan uw review eeuwigdurend en naar eigen goeddunken van Feedback Company en het desbetreffende bedrijf gebruiken in welke vorm dan ook, zonder enige vorm van vergoeding aan u.
 • Al uw reviews worden na controle geplaatst op de reviewpagina van het bedrijf bij Feedback Company en doorgeplaatst naar Google.
 • Feedback Company heeft het recht uw review te verwijderen, te weigeren of tijdelijk niet te publiceren.
 • Feedback Company kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop de review is verzameld en voor de inhoud van de review. Ook voor de schade en/of vervolgschade die hieruit voortvloeit, is Feedback Company nimmer aansprakelijk.
 • U gaat akkoord met de disclaimer en het Privacy Statement.
 • U gaat akkoord met de opslag van persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres, leeftijd en woonplaats.

Voor vragen over de Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen via support@feedbackcompany.com

Privacy bescherming

Feedback Company hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. In het Privacy Statement staat beschreven hoe Feedback Company met uw persoonlijke gegevens omgaat.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Feedback Company site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Feedback Company De website van Feedback Company is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Feedback Company.

De website van Feedback Company mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Feedback Company , zulks ter beoordeling van Feedback Company.

Nadrukkelijk is het niet toegestaan om reviews te vermenigvuldigen voor commerciële doeleinden.